Wat wordt verstaan onder coaching?

‘Coaching is een vorm van begeleiden van personen of teams in hun ontwikkeling, op basis van een gelijkwaardige en veilige relatie en met een afgesproken doel. De verantwoordelijkheid en autonomie van het leerproces ligt bij de gecoachte zelf. De coach ondersteunt en begeleidt in het proces van verandering.‘

Je zou dus kunnen zeggen dat je je in je ontwikkeling laat ondersteunen door een professional op het moment dat je belemmerd wordt in je ontwikkeling.

Waarom zou ik me laten coachen?

Er zijn veel terreinen in het leven waarover op een gegeven ogenblik vragen of conflicten kunnen ontstaan. Dit kan betrekking hebben op je werk, communicatie met mensen om je heen, je relaties, maar het kan ook zijn dat de vragen over jezelf gaan. In situaties wanneer je te maken hebt met verlies van dierbaren, gezondheid of werk, kan er opeens heel veel op je af komen. Of soms bekruipt je het gevoel dat je vastloopt, dat je steeds weer in de dezelfde patronen blijft hangen en telkens opnieuw in je eigen valkuilen dreigt te stappen. Dit kan leiden tot onrust en veel vragen.

Hoe ga ik om met gedachten die me niet verder lijken te helpen?

Ieder mens maakt zijn eigen ontwikkeling door. Vaak gaat dit vanzelf, zonder dat je je je daar zo bewust van bent. Je doet dit meestal op eigen kracht, met vallen en opstaan. Soms alleen en soms ook met behulp van mensen om je heen.

Maar op andere momenten is er net even iets meer nodig. Een coach kan je helpen om je vragen te verhelderen en te verdiepen en te verbinden met meerdere situaties in je leven. Aan de orde komen je gedrag, je gedachten, je gevoelens en je overtuigingen, wie je bent en wat je leven waarde geeft. In een coachingstraject doorbreek je terugkerende (onbewuste) belemmerende gedachten of gedragspatronen die vaak veel energie kosten. Deze gedachten en patronen weerhouden je ervan je doelen en dromen te realiseren. Soms gaan ze zelfs ten koste gaan van je gezondheid. Een coach helpt je om nieuwe vaardigheden te verwerven, je gedrag te veranderen en dat ook daadwerkelijk te verankeren in je leven.

De overtuiging die ik heb voor coaching

Elk mens is uniek, door God gemaakt en heeft zijn eigen gaven en talenten. Iedereen herbergt veel kracht in zich. Toch kan het zijn dat dit maar voor een deel tot uiting komt of dat er omstandigheden zijn die je groei in de weg staan. In de coaching ga je op zoek naar de bron van je handelen en denken. Door er het juiste licht op te werpen en met zorg te omringen, is er ruimte voor verdere ontplooiing en bloei.

Els Hardlooper
Neem vrijblijvend contact met mij op