Trainingen

De trainingen worden in company aangeboden en kunnen worden aangepast aan de behoefte van de school/organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke trainingen. Ook combinaties zijn mogelijk.

Het belang van positieve groepsvorming
Mentortraining

Vrijwel elke docent die werkzaam is in het voortgezet onderwijs is meestal ook mentor. Bij het mentorschap komt vandaag de dag veel kijken. De mentor vervult een belangrijke rol in het schoolleven van een leerling. Het is dan ook van groot belang dat de mentor beschikt over een breed scala aan vaardigheden. In de mentortraining is er aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: positieve groepsvorming, omgaan met groepsdynamieken, groepsdruk, gespreksvaardigheden, aandacht voor passend onderwijs, pestgedrag en sociaal emotionele begeleiding van een leerling.

Training rouwbegeleiding

Het overkomt elke docent en mentor tijdens zijn of haar schoolloopbaan: op zeker moment word je geconfronteerd met verlies en rouw in je werk. Een familielid van één van je leerlingen, een collega of een leerling komt te overlijden. Soms zie je dit aankomen, maar niet zelden word je hier onverwacht mee geconfronteerd. Van jou wordt dan verwacht dat je weet hoe je moet reageren en handelen, richting de leerling(en) en de familie. Hoe doe je dit? En hoe begeleid je de leerling bij het verwerken van verlies in de periode na het overlijden? Wat als rouw na verloop van tijd weer de kop opsteekt? Deze training gaat over je rol als docent bij het verwerken van verlies.

Training feedback geven en ontvangen

In een maatschappij die steeds assertiever is geworden, is het geven van feedback een dagelijks onderdeel van ons werkzame leven. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe geef je feedback op een manier zodat die ander het ook kan ontvangen? Hoe ga je zelf om met feedback die je krijgt? In deze training oefen je veelvuldig met het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast reflecteer je op je eigen gedrag en krijg je inzicht in je eigen gedachten over het geven van feedback.

Wat is belangrijk en urgent?
Training timemanagement

Het is een algemeen bekend fenomeen: hoge werkdruk in het onderwijs. Belangrijk dus om goed met je tijd om te gaan.
Hoe ga jij als docent effectief met je tijd om? Wat is belangrijk en urgent en wat niet? Hoe stel je jezelf en anderen grenzen? Hoe ga je om met administratie en email?
In de training neem je je eigen werkwijze onder de loep en krijg je tips waar je effectiviteit vergroot kan worden

Training gespreksvaardigheden

Als docent ben je voortdurend in gesprek met anderen. Je begeleidt je klas, individuele leerlingen, voert gesprekken met ouders en externe instanties. Het is dan belangrijk goed te kunnen luisteren en goede beheersing van gesprekvaardigheden te hebben. Ook doorvragen is in het werk van een docent van essentieel belang. In deze training leer je o.a. het stellen van socratische vragen. Hoe kom je tot de kern van het probleem van een leerling of ouders. Waar gaat het werkelijk om?
Daarnaast is het omgaan met leerlingen, ouders of collega’s waar zo gezegd “de stoom uit de oren komt” een onderdeel van de training.

Het stellen van socratische vragen

De overtuiging die ik heb voor coaching

Elk mens is uniek, door God gemaakt en heeft zijn eigen gaven en talenten. Iedereen herbergt veel kracht in zich. Toch kan het zijn dat dit maar voor een deel tot uiting komt of dat er omstandigheden zijn die je groei in de weg staan. In de coaching ga je op zoek naar de bron van je handelen en denken. Door er het juiste licht op te werpen en met zorg te omringen, is er ruimte voor verdere ontplooiing en bloei.

Els Hardlooper
Neem vrijblijvend contact met mij op